İnovasyonlar

AR-GE

1909’da, dünyanın ilk umami çeşnisi Ajinomoto® ile pazara girişimizden itibaren, tüm dünyaya yenilikçi gıda ürünleri ve çözümleri sunuyoruz. Kendimizi, dünyanın karşı karşıya bulunduğu küresel sürdürülebilirlik, gıda kaynakları ve sağlıklı yaşam alanlarındaki güçlüklere çözüm bulmaya adadık.


“Umami tadının keşfiyle, kuruluş aşamasında önemli bir dönüm noktası yaşayan Ajinomoto Grup, amino asitlere ilişkin araştırma ve geliştirme çalışmalarında dünya lideridir. Grubumuz, dünyanın dört bir yanında, çok çeşitli bölgelerin kültürlerine kök salan ticari faaliyetler yürütüyor. Ajinomoto Grup olarak, benzersiz teknolojilerimizi yenilemeye ve ticari faaliyetlerimiz üzerinden insanlığın 21. yüzyıldaki sorunlarının çözümüne katkıda bulunmaya devam edeceğiz.”

Takaaki Nishii
Temsilci Direktör
Başkan ve CEO

Ajinomoto Ar-Ge çalışanları; bilirkişi ve uzmanlara besin – gıda üretimi, fermantasyon, biyoteknoloji, kimya mühendisliği ve diğer disiplinlerde liderlik ediyor. Gıda Ürünleri ve Amino Bilim alanlarındaki Ar-Ge çalışmalarımızla, başka yerde bulunmayan katma değerli ürünler yaratmaya odaklanıyoruz.


Ar-Ge çalışmalarımızın temelini amino asitler oluşturuyor. Araştırmalarımız, modern biyobilim ve kimya teknolojisi alanında gelişmemizi ve büyümemizi sağladı ve yüksek katma değerli yeni malzeme ve ürünlerin yanı sıra yeni iş modellerinin doğumuna önayak oldu.

Ticari faaliyetlerimiz üzerinden üretilen ekonomik değeri, grup değerlerimiz ile toplumsal sorunların çözümüyle ilgili yatırımlara dönüştürüyoruz. Teknoloji, yetenek gibi alanlara yaptığımız yatırımlar, toplumsal sorunların çözümüne katkıda bulunarak verimli bir değer döngüsü yaratıyor. “Ajinomoto Grup Paylaşılan Değerleri” olarak özetlediğimiz bu değer döngüsü, sürdürülebilir büyümeyi hayata geçiren stratejik bir girişimi temsil ediyor.

Bu döngü yoluyla, kurumsal marka değerimizi artırarak şirket değerini yükseltirken, çalışanların kendini gerçekleştirme ve katılım süreçlerini iyileştiriyoruz.

İnovasyon

AR-GE’de Sektörün Öncüsü!


Ajinomoto Ar-Ge çalışanları; bilirkişi ve uzmanlara besin-gıda üretimi, fermantasyon, biyoteknoloji, kimya mühendisliği ve diğer disiplinlerde liderlik ediyor. Ar-Ge çalışanlarının yaklaşık %10’u doktora seviyesinde.

Çözüm Alanları


Gıda Ürünleri

Dünyanın çeşitli gıda maddelerine yeni bir lezzet ve değer katmak için üstün çeşni teknolojimizi kullanıyoruz.

Gıda sektörü Ar-Ge’sinde dünya lideriyiz. Bilimsel perspektifimiz, geliştirdiğimiz yeni teknoloji ve bileşenler ile dünya çapında yeni çözümler sunuyoruz. Geniş kapsamlı ürün geliştirme yelpazemizde ev, işyeri ve diğer mekânlar için lezzet çeşnileri, menüye özgü çeşniler, çorba ve bulyonlar, dondurulmuş gıdalar ve içecekler bulunuyor. Ar-Ge ekibimiz, diğer şirketler, kurumlar ve organizasyonlar ile aktif işbirliği içinde, Grubumuzun yaratıcı teknoloji ile deneyimlerini uyguluyor ve entegre ediyor.

Amino Bilim

İleri biyobilim ve yüksek kimya terminolojisi ile amino asitlerin kullanımında yeni başarılara öncülük ediyoruz. Aynı zamanda Amino Bilim olarak bilinen disiplini de kurduk ve geliştiriyoruz.

Ar-Ge çalışmalarımız, yeni biyomalzemelerden hayvan ve bitki beslenmesi, kimyasal ürünler, tıbbi ürünler ve ileri tıp ve sağlık/beslenmeye kadar uzanan alanlarda dünya çapında piyasalara öncülük eden çözümler üretiyor.

Hedefimiz yeni değerler yaratmak. Bu hedefe yönelik olarak, Japonya ve tüm dünyadaki şirketlerimiz ve Ar-Ge ekiplerimizle global inovasyon ağını aktif şekilde geliştiriyoruz.