Ajinomoto.com.trAjinomoto İstanbul

İnsan Kaynakları

Ajinomoto Grup şirketi olarak amacımız, anlamlı istihdam fırsatları yaratmak için çalışanlarımızın çeşitlilik, karakter ve bireyselliklerine saygı duyan bir tutumla, onlara beceri ve yeteneklerini geliştirme ve kullanma fırsatları sunmaktır.

İşimiz küresel bir bakış açısı gerektirmektedir. Bu bağlamda takım çalışmasına önem veriyor, yaratıcılığımızı kullanıyor, öncü ruha değer veriyor ve Ajinomoto Grup’un gelişimine katkıda bulunmak için çalışıyoruz. Ajinomoto Grup’un sürekli gelişimiyle çalışanların tatmin edici yaşamlar kurma gayretini ve toplum refahına katkıda bulunmalarını destekliyoruz. Açık iletişime dayanan, içinde ayrımcılık ve taciz barındırmayan, insanların birbirlerinin onuruna saygı duydukları pozitif çalışma ortamları oluşturuyor ve bunu sürdürüyoruz. Çalışma ortamlarının güvenli ve konforlu olmasını sağlıyoruz.

Eşit İstihdam Fırsatları ve Adil İnsan Kaynakları Politikaları Sağlamak

Ajinomoto Grup’un geleceğini destekleyecek ve yönlendirecek çeşitli ülke ve bölgelerden farklı insan kaynakları alıyor ve geliştiriyoruz.

Bağımsız, gelişim odaklı çalışanlara değer veriyor ve onlara becerilerini geliştirmeleri, bu becerilerini etkin kullanmaları için eşit fırsatlar sağlıyoruz.

Bireylerin değer ve yeteneklerine saygı duyuyor ve tüm çalışanlara her türlü personel ilişkilerinde eşit davranıyoruz.

Çalışan her bir bireyin ürettiği sonuçları, sorumlulukları ve yeteneklerini adil bir şekilde değerlendiriyor ve çalışanlara tüm personel ilişkilerinde uygun şekilde davranıyoruz.

Kişisel Gelişimle Beraber Ajinomoto Grup’un da Gelişmesini Sağlamak

İş yerinde karşılıklı güveni teşvik etmeyi amaçlayan ekip çalışmasına değer veriyor ve ilişkilerimizi buna göre kuruyoruz.

Çalışmalarımız topluma katkıda bulunsun diye kendimizi geliştirmek için inisiyatif alıyoruz.

Ayrımcılık ve Tacizi Yasaklama

Her ülke ve bölgenin kültürüne ve kurallarına saygı duyuyoruz ve kişilerin ırkı, etnik grubu, milliyeti, inancı, doğum yeri, cinsiyeti, yaşı, cinsel yönelimi, engeli veya her başka bir özelliğine yapılacak herhangi bir ayrımcılığa karşı çıkıyor, yasaklıyoruz.

Müstehcen olabilecek her türlü söz ve davranışa, iş yerinde cinsel tacize şiddetle karşıyız.

İş yerindeki çalışanların insan haklarını ihlal edecek bir iş pozisyonunun sömürülmesini yasaklıyoruz.

Güvenli ve Rahat Çalışma Ortamları Yaratma

Herkes güvenli ve sağlıklı bir ortamda çalışabilsin diye, her bir çalışanın güvenliğini sağlamak ve iş yeri ortamını korumak ve geliştirmek için mümkün olan her şeyi yapıyoruz. Ayrıca, felaketleri, kazaları ve olayları önlemek için her türlü makul çabayı sarf ediyoruz ve uygun yanıt vermek, verimli, rahat bir çalışma ortamı yaratmak için çalışan eğitim programları ve güvenli ekipman kullanımı dahil olmak üzere iç sistemler kuruyoruz.

Güvenlik ve sağlık hizmetleri ile ilgili tüm yasa ve düzenlemeleri anlamaya ve bunlara uymaya çalışıyoruz.

Ajinomoto Grup Şirketleri, çalışanlarının sağlığını takip etmek ve onların her zaman sağlıkla çalışabilmeleri için sağlıklarını korumalarında yardımcı olur.